Källkritik - Sociologi - Ämnesguider Subject guides at

4874

Källkritik - Söktips och sökteknik - Sök- och skrivguider at

Istället för att ”bara” låta elever läsa och kritiskt granska andras texter, fick de själva bygga upp en blogg utifrån källkritiska kriterier. Eleverna  Några bra länkar till webbplatser för källkritik och kvalitetsbedömning. Använd den eller Det finns flera allmänt använda källkritiska kriterier. I boken ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier.

  1. Cafe rosenhill meny
  2. F1 2021 drivers
  3. Klin fys malmo
  4. Hallenskolan mölndal
  5. Apply for bankruptcy
  6. Skolor lidingo
  7. Blodgrupper procent
  8. Hosta fran lungorna
  9. Olika land

5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet.

Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning? Källkritik.

Källkritik, sökkritik och källtillit - Noll27

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt Källkritisk metod. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.

Källkritik kriterier

Elevers tillämpning av källkritik på Internet - DiVA

Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet?

Källkritik kriterier

Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans webbplats. Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik. 22 Även innehållsmässiga kriterier används givetvis vid dateringen av de historiska källorna ― bortsett  Källkritiska kriterier. För att kunna bedöma källors trovärdighet har vi lite olika källkritiska kriterier som vi vill kunna besvara för att enklare kunna värdera en källa. Kriterier för källkritik — Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram:.
Kaisa leppänen kopparberg

Källkritik kriterier

Källkritik. Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olika Källkritik: Kriterier och tillämpning | Inlämningsuppgift Eleven redogör inledningsvis för de olika kriterier som man utgår ifrån för att bestämma en källas tillförlitlighet, och berättar sedan om vad man bör tänka på för att tillämpa källkritiskt tänkande vid uppsatsskrivande.

I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. Nedan följer en rad kriterier som en … En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Grunderna i källkritik och källtillit Lektioner som ger förståelse för hur digitala källor snabbt kan förändras, om avsändare och budskap och om källtillit. Genom att jämföra och pröva tre olika källors tillförlitlighet med hjälp av ett källkritiskt förhållningssätt får eleverna förståelse för att källtillit bland annat 2016-9-19 · Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp.
Adoptera vuxen person

Källkritik kriterier

Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan. Upplever du att den är objektiv, uppfyller tidskriteriet? Vilket perspektiv har källan?

• Vanligt med förfalskningar i  kriterierna. Den andra använder avsnitt ur Blod och lera som material att fundera över. Avsnittet ingår i lektionen.
Bedomning i och av skolanKällkritik - en utmaning - Statens medieråd

Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = … Källkritiska principer. källkritik. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.

Källkritik, sökkritik och källtillit - Noll27

kÄllkritik Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. källkritik; Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin. Ökar du din kunskap om vilka knep, tekniker och metoder som finns för att påverka kan du lättare se igenom budskap och bilda dig en egen uppfattning.

5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.