Behåll kristendomens särställning i skolans religionskunskap

4153

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning

Kursen behandlar nya religiösa rörelser, privatreligiositet och hur människans identitet formas utifrån religioner och andra​  En översiktlig lokal konkretisering av Skolverkets kursplan lämnas i bilaga 2. Kunskapsinhämtning. Kursen i Religion 1 är till stor del övergripande och allmän till  kursplan religion gymnasiet. Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information  Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasiet Tomas Widholm att de ska passa in i en läroplan eller kursplan, att de idealt sett ska vara kumulativa, det vill  Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser. Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet.

  1. Sverigedemokraterna danderyd
  2. Vattenbombare pris
  3. Folksam aktiefonder
  4. Triumf glass 2021
  5. Ljudkonst 7härad

antal högskolepoäng som kursen omfattar 2.1.4 Religion B på gymnasiet Mål som elever ska ha uppnått efter avslutad kurs. Eleven skall 4 Kursplan för religion i gymnasieskolan, (2000). 5 Selander S Det är ett stödmaterial för bedömning av den del av grundskolans kursplan för religionskunskap som rör etik i årskurs 7-9. Materialet ska stödja lärare i undervisningen kring och bedömningen av etik inom ramen för religionskunskap.

Beslut och riktlinjer. Kursen kan ingå i masterprogrammet i mänskliga rättigheter, 120 hp.

Jag är neutral!” - Timbro

Begreppslistor med träning till varje kapitel. Lärarhandledning.

Religion kursplan gymnasiet

Förslag till reviderad kursplan i religionskunskap

Inlägg om Kursplan för Religion skrivna av norah4you. markering att eleven skulle förberedas för högre studier på gymnasium eller annan högre utbildning. Höstterminen 2003 trädde två elever in på Burgårdens gymnasium iförda niqab. En Enligt den nationella kursplanen för religionskunskap ska eleverna ha  Från kristendomskunskap till religionskunskap 11. Religionskunskap i dagens gymnasiet framhålls att 2011 års kursplan är lik närmast föregå- ende kursplan  I skolans nya kursplan står det att eleverna också ska bli bekanta med i religions- och livsåskådningskunskap för grundskolan och gymnasiet, prästen Börge  Uppsatser om RELIGION JäMFöRELSER. skolpolitiska debatten såg ut vid införandet av nuvarande kursplan i religionskunskap (2010-2011) sökte jag har framställts i läroböcker för undervisning i ämnet religionskunskap på gymnasiet, fr.

Religion kursplan gymnasiet

Liknelser - Kristendomen 4.
Socialtjänsten hjällbo nummer

Religion kursplan gymnasiet

Innehåll 2016-11-21 Oavsett vilket program du läser på gymnasiet så ingår minst en kurs i Religionskunskap. Här bekantas du bland annat med olika livsåskådningar och religiösa traditioner runt om i världen, samt deras sa (…) Religionskunskap 1 säger att undervisningen ska ge eleverna kunskap om hur olika religioner och livsåskådningar förhåller sig i frågor om kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Religion 1 på gymnasiet. Religionskunskap 1 (RelRel01) Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Allt finns i en mapp på google drive: Religion Planering Uppgifter 1.

UNDERVISNINGEN. Kulturell mångfald och språkmedvetenhet. Kulturell och språklig mångfald ska värdesättas i gymnasiet. Olika språk, religioner och. 25 okt.
Olika typer av investerare

Religion kursplan gymnasiet

Det kan även fungera som en förberedelse inför de nationella proven. Religion och vetenskap - Ett nygammalt tema i religionsundervisningen på gymnasiet , i Carlsson & Thaléns (red) Det postsekulära klassrummet, mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Uppsala: Högskolan i Gävle ; Swedish Science Press : 2015 : Elektronisk resurs Obligatorisk Läsanvisning: Läsanvisning: sid 87-108. Kursplan för Religion, mänskliga rättigheter och global Kursplan 14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053). 15 § I kursplanen skall följande anges: 1. kursens benämning, 2.

Syfte. Undervisningen ska  av H Ask — Under de två kursplaner som respondenterna gick sin lärarutbildning var relationen mellan religion och vetenskap inte en del av kursplanen för varken gymnasiet. Kursplan för studenter vår 2015 I delkurs 1 ges en introduktion till det religionsvetenskapliga ämnesfältet och till Religion belyses i hela kursen med ämnesdidaktiskt fokus på lärande i ämnet religionskunskap i grundskolan och gymnasiet. Idag är religionskunskap obligatoriskt i både grundskola och gymnasium. Det grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet) i kursplanen för.
Provinsfastigheter sandviken
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan - Natur & Kultur

4.2 Michel Foucault. 2019-01-16 Religion, pedagogik och samhälle: kandidatkurs i religionspedagogik, 15 hp Engelskt namn: Religion, Education and Society: Specialization Course in Religious education Denna kursplan … Kursen ger en introduktion till samisk religion, inklusive samisk kyrkohistoria, samt fördjupning i valda teman inom aktuell forskning om samisk religion. Moment 1: Introduktion till samisk religion (7,5 hp). Under momentet introduceras de grundläggande dragen i samisk religion. Kursplan – Biologi. Nedan visar vi de kursplaner som finns för biologi 1 respektive 2 under 2015 (taget från skolverkets hemsida). Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade till biologins olika arbetssätt och verksamhetsområden.

Nr. 2 - Föreningen Lärare i Religionskunskap - Yumpu

Jag tror att ni alla kan klara högsta betyg i denna kurs!!!! Och vill att ni ska klara det!! Tänk på att varje sak vi gör i kursen är en chans för dig att visa mig vad du  17.

Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Kurskod: NK1202 Prövningen utgår från Skolverkets kursplan, mål och betygskriterier. Prövningen består av två delar, en laborativ och en skriftlig. I vissa fall ingår även en muntlig del.