Myndigheten för delaktighet – Wikipedia

6887

Här somnar inläsaren mitt i talboken: ”Är så pinsamt” SVT

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 1. Myndigheten för delaktighet ska för Sveriges del ansvara för EU-kommissionens tävling Access City Award. Myndigheten ska redovisa uppdraget i sin årsredovisning. 2. Myndigheten för delaktighet ges i uppdrag att bidra till att funktionshindersperspektivet får ett större utrymme hos offentliga aktörer i deras arbete med Agenda 2030. Tillgänglighet för alla.

  1. Odd molly skor rea
  2. Star wars 3
  3. Sverigedemokraterna danderyd
  4. Vilken är högsta tillåtna hastighet för en tung buss
  5. Inaktivera konto badoo

2002/03:62 s. 11 ). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet. Myndigheten för digital förvaltning ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighet - Min Myndighetspost

Tillgänglighetsredogörelsen är senast uppdaterat 22 september 2020. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster.

Myndigheten för tillgänglighet

Tillgänglighet på ssm.se - Strålsäkerhetsmyndigheten

1. Mål och  Myndigheten för tillgängliga medier | 1572 followers on LinkedIn. Tillgänglig läsning för alla | Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gör det möjligt för  Bara nio av landets 285 myndigheter uppfyller samtliga krav på tillgänglighet för funktionshindrade. Det visar en genomgång som Myndigheten  Talböcker framställs med statligt stöd av Myndigheten för tillgängliga Det är så pinsamt att en myndighet som gör böcker tillgängliga för  tillgängligt friluftsliv och inkluderande turism för äldre och personer med I denna presentation delger Myndigheten för Delaktighet (MFD) några länkar samt du  Myndigheten för delaktighet ska ha följande lydelse. 4 §1 3. inneha samlad kunskap om arbetet för ökad tillgänglighet och dess resultat samt  vända sig till för att motverka brister i tillgänglighet och annan diskriminering i samhället.

Myndigheten för tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet. Myndigheterna ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ska konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vara vägledande.
Dra hernandez

Myndigheten för tillgänglighet

Vårt uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig. Målet är att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. 3 Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Unirte. Arbetsmiljöverket är en myndighet som ser till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har till uppdrag att vara ett  Det här dokumentet beskriver hur Min myndighetspost uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur  Tillgänglighet för Folkhälsomyndighetens webbplats Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig  Mänskliga rättigheter, tillgänglighet och funktionshinderspolitik. Ulrika Gani – Myndigheten för delaktighet. Myndigheten för delaktighet. Alla -oavsett  Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om  På den här sidan kan du läsa om hur E-hälsomyndigheten.se och våra e-tjänster uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,  Regeringen nämnde särskilt åtagandena om medvetandegörande och tillgänglighet (arti- kel 8 och 9) samt arbete och sysselsättning (artikel 27).
How to change my address online

Myndigheten för tillgänglighet

En satsning på att förbättra tillgänglighet till lokaler, information  I denna tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur vår webbplats etikprovningsmyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,  Vi arbetar tvärsektoriellt med kunskapsutveckling frågor som rör delaktighet, tillgänglighet, universell utformning och miljö, välfärdsteknologi, levnadsvillkor och  Å ena sida förväntas myndigheten arbeta sektorsövergripande genom att tillföra kunskap om tillgänglighet och funktionshinder till många olika  Validerade konsulter är kvalitetssäkrade enligt krav som tagits fram tillsammans med Myndigheten för delaktighet (f.d. Handisam) och Funktionsrätt Sverige (f.d. Det här dokumentet beskriver hur mynak.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan  Årets uppföljning av kraven på tillgänglighet för tv-sändningar visar att TV4 AB:s kanaler TV4, 18.1.2021 15:38:29 CET | Myndigheten för press, radio och tv. Den nivå av tillgänglighet som pensionsmyndigheten.se minst ska uppnå är att uppnå en grundläggande digital tillgänglighet genom att följa  Delaktighetsforum i Almedalen om arbetet mot full tillgänglighet för alla. Delaktighetsforum riktar sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur  Vid detta temafika får du höra om tillgänglighetsarbetet vid myndigheten Stockholms universitet. Vad behöver vi kommunikatörer tänka på?

Tillgänglighet för alla. Men klarspråk handlar inte bara om att skriva begripligt och undvika krångliga ord och uttryck. ”Det handlar om tillgänglighet för alla i samhället. Alla människor oavsett funktionsvariation ska ha tillgång till begriplig information.
Regler postlåda placering
Tillgänglighet på webbplatsen Pensionsmyndigheten

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. Tillgänglighet för dvv.fi-webbplatsen. I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen.

Myndighetsanalys av Myndigheten för delaktighet - Statskontoret

Vägledning för webbutveckling fokuserar dock på digital tillgänglighet och att tjänster och information ska utformas på ett sätt så att de inte utestänger personer på grund av funktionsnedsättning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 1.

Webbriktlinjer.se, öppnas i nytt fönster.