GENOMFÖRANDEPLAN - MALL

8598

och Omsorg - BJUVS KOMMUN, Vård

HUVUDBILD Uppgifter om närståendes namn, telefonnummer, adress, mail-adress, kan ringas nattetid, ringas i firsta hand, m.m. VÄLKOMSTSAMTAL Presentation av hur hemtjänsten/boendet fungerar. Genomförandeplan Planering av dagen, när och hur ska hjälpen ges . Morgon/förmiddag . Dag/lunch . Eftermiddag . Kväll .

  1. Id vilken längd får ett barn tidigast börja använda enbart bilens bälte_
  2. Foretagsekonomiska institutet

Datum för upprättande. Namn. Personnummer. Make/Maka/sambo. Närvarande (namn och titel). Dokumentet använder du som en checklista/mall / ”anteckningar” i mötet med den enskilde. Materialet lägger du sedan in i verksamhetssystemet.

Varje kund och de anhöriga ska veta vem kundens kontaktperson är, för att på så sätt ha en möjlighet till god dialog. Genomförandeplan.

Genomförandeplan hemtjänst Namn: Personnummer:

En kopia av Genomförandeplanen ska förvaras i personens infopärm inom vård och Genomförandeplanen upprättas före/ i början av en insats och syftar till att så tydligt och konkret som möjligt beskriva hur insatsen skall genomföras. Även insatser under utredningstid kräver en genomförandeplan. Klienten/vårdnadshavare skall i så stor utsträckning som möjligt medverka i upprättandet av genomförandeplanen.

Genomförandeplan mall

Genomförandeplan hemtjänst mall - Skinnwille

Här finner du mallar för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Klicka på länken Mall minnesanteckningar · Mall protokoll Mall genomförandeplan · Mall rutin  Struktur för grundläggande diskussion/workshop i nämnden 2. Principer för medborgardialog (exempel) 3. Genomförandeplan (exempel) 4. Mall för uppföljning Omsätta genomförandeplanen i det praktiska arbetet med kunderna, arbeta och tänka behovsinriktat. 1/1/97. IBIC - Process.

Genomförandeplan mall

Av rutinen framgår att  Erbjudandet skall dokumenteras i Brukarens sociala dokumentation; För alla Brukare som har omvårdnadsinsatser skall en genomförandeplan upprättas.
Matverket kungsbacka

Genomförandeplan mall

HÖGANÄS OMSORG AB . 263 82 Höganäs 042-33 71 00 hoganasomsorg@hoganas.se WWW. HOGANASOMSORG.SE HÖGANÄS . Ny mall för genomförandeplan samt hjälptexter beslutas enligt förslag. Ny mall för genomförandeplan tillgängliggörs i Treserva i 1 november 2020. Tidigare mallar för genomförandeplan IBIC kommer inte längre vara valbara från 1 november 2020, när den nya mallen blir valbar. Delmålen kan vara kopplade till aktivitet, personlig omsorg, mat eller förflyttning.) Vid andra biståndsbedömda öppna insatser bör den som utför insatsen upprätta en genomförandeplan.

Datum för upprättande. Namn. Personnummer. Make/Maka/sambo. Närvarande (namn och titel).
Tarnaby skidakare

Genomförandeplan mall

Maria Sjölund  Skapa en ny genomförandeplan . Uppdatera genomförandeplan och lägg en bevakning . Välj Enhet, Mall och döp dokumentet. Klicka på  Planera och följ upp insatser – med modulen för genomförandeplaner minskar du tiden det tar att dokumentera insatsplanering och uppföljning, därför att:. Här finner du mallar för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Närvarande (namn och titel). Dokumentet använder du som en checklista/mall / ”anteckningar” i mötet med den enskilde. Materialet lägger du sedan in i verksamhetssystemet. Procapita. Lathund genomförandeplan LSS. Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts  På vilket sätt har brukaren varit delaktig i upprättandet av planen: ☐ har deltagit själv. ☐ har deltagit tillsammans med god man/förvaltare. ☐ har deltagit  varit delaktig i upprättandet/uppföljningen av genomförandeplanen.
Karl staaffs vei
Genomförandeplan - Nationella vård- och insatsprogram

Eftermiddag . Kväll . Frivilligt att underteckna Hjälptext för upprättande av genomförandeplan . Tips för samtal och uppföljning! 1 .

GENOMFÖRANDEPLAN

Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genomförandeplan upprättas efter beslut från handläggare. Genomförandeplanen ska påbörjas dag 1 och färdigställas inom 3 veckor.

Nagelvård. Tand- o munvård. Hårvård.