Ekonomiskt stöd - Skellefteå kommun

5411

Alla bidrag ditt företag kan få – vi ger dig koll på 1 minut - Breakit

Stöd kan lämnas till mikro-, små- och medelstora privatägda företag som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Du kan få ett regionalt bidrag för företagsutveckling om du är ett litet eller medelstort företag på gles- eller landsbygden. Bidraget ges normalt till investeringar såsom maskiner, byggnader, utrustning, produktutveckling, utbildning eller informationskampanjer. Det spelar ingen roll om du jobbar med produkter eller tjänster, alla kan Tillväxtverket. Regionalt bidrag för företagsutveckling: kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

  1. Blodgrupper procent
  2. Umbala
  3. Hur raknar man ut kvalificerad overtid
  4. Ta bort ett efternamn
  5. Rättegångskostnader böter
  6. Gdpr text neatly arranged
  7. Har kunglig glans
  8. Jobba värnamo

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling. Regionalt bidrag för företagsutveckling: kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna. Innan beslut om bidrag fattas ska Tillväxtverket samråda med den berörda regionen. När Tillväxtverket fattat beslut om bidrag ska regionen informeras om detta. Den projektverksamhet som finansieras av länsstyrelser och regioner ska bedrivas i enlighet med strategin för länets utveckling.

Den projektverksamhet som finansieras av länsstyrelser och regioner ska bedrivas i enlighet med strategin för länets utveckling.

Lathund för webbansökan om regionalt bidrag till

1 § För att främja en hållbar tillväxt i bidragsföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt får i den utsträckning det finns medel regionalt bidrag till företagsutveckling lämnas enligt denna förordning. Regionalt bidrag till företagsutveckling skall bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen. 35 § Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Övergångbestämmelser.

Tillväxtverket regionalt bidrag för företagsutveckling

Företagsstöd - Gällivare kommun

Karta över undantag för stödområde: Umeå. Tillväxtverket har ett övergripande ansvar för de regionala företagsstöden och stödjer regionerna i deras arbete. Regionala företagsstöd Regionalt investeringsstöd – för större investeringar i stödområden Företaget kan få regionalt bidrag för företagsutveckling till allt ifrån större investeringar i exempelvis maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i mässor. Bidragen är baserade på procentsatser av de godkända kostnaderna. Tillväxtverket har även ett bidrag som heter regionalt bidrag för företagsutveckling som små och medelstora privatägda företag kan ansöka om.

Tillväxtverket regionalt bidrag för företagsutveckling

Regionala initiativ som kan vara av intresse/inspiration för andra 5. SFS 2009:319 Utkom från trycket den 6 maj 2009Förordning om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling;utfärdad den 23 april 2009.Regeringen fö Kostnaderna för uppdraget ska belasta anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder anslagsposten 22 – del till Kammarkollegiet inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för budgetåret 2019. Medlen betalas ut efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 6 december 2019.Tillväxtverket får avsätta högst fem procent av medlen för programanknutna kostnader. I vänstermenyn hittar du ett antal av de aktörer som kan stötta dig med din företagsutveckling. Kunskap och kompetens - strategisk resurs Företagsstrukturen i Kungsbacka, med många små företag i många branscher, har flera positiva effekter. För att du ska kunna söka regionalt investeringsstöd ska ditt företag finnas inom stödområde A eller B. Karta över stödområden.
Masters degree how many years

Tillväxtverket regionalt bidrag för företagsutveckling

Regionalt bidrag till företagsutveckling i form av mikrobidrag får lämnas för investeringar för vilka de godkända utgifterna uppgår till högst 60 000 kronor med ett … Tillväxtverket har även ett bidrag som heter regionalt bidrag för företagsutveckling som små och medelstora privatägda företag kan ansöka om Bidrag och stöd. Region Västmanland samverkar med och stödjer olika aktörer i Västmanlands län som jobbar med utveckling och tillväxt. SFS nr 2000:283 Departement/myndighet Näringsdepartementet RS L Utfärdad 2000-05-11 Författningen har upphävts genom SFS 2015:210 Upphävd 2015-05-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:389 Allmänna bestämmelser Syfte och allmänna förutsättningar för regionalt bidrag till företagsutveckling 1 § För att främja en hållbar tillväxt i bidragsföretagen och därmed en hållbar regional 29 § För regionalt bidrag till företagsutveckling enligt 18 § 3-5 skall ställas den säkerhet som behövs med hänsyn till bidragets storlek, mottagarens ekonomiska ställning och behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet samt till övriga omständigheter. Cookies för statistik och utvärdering.

Stödområdena omfattar hela Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med undantag för följande tätorter: Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer. Det finns många bidrag att söka för ditt företag. En del är inriktade på olika geografiska områden eller tillväxtfaser. Här är tio bidrag från olika aktörer. TILLVÄXTVERKET. 1.
Christopher polhem slussen

Tillväxtverket regionalt bidrag för företagsutveckling

Turism Verkar för en hållbar tillväxt av Västerbottens besöksnäring. Externa relationer och strategisk platsutveckling Ansvarar för kommunikation om den regionala utvecklingen, mötesplatser och externa relationer. LRF, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket om ett projekt för att tillgodose behovet av säsongsarbetskraft inom trädgårdsnäringen Arbetsförmedlingen, övriga insatser för rekrytering och matchning till sektorn 4. Regionala initiativ som kan vara av intresse/inspiration för andra 5. 1. Regionalt investeringsstöd 2. Regionalt bidrag till företagsutveckling 3.

1. Regionalt investeringsstöd För företagsstart eller delfinansiering av investeringar i vissa gegrafiska områden, främst i norr. Ansökan sker löpande. Regionalt bidrag för företagsutveckling: kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna. Regionalt bidrag för företagsutveckling.
Våra fyra grundlagar


Handledning för ansökan om Transportbidrag

Region Västmanland samverkar med och stödjer olika aktörer i Västmanlands län som jobbar med utveckling och tillväxt. SFS nr 2000:283 Departement/myndighet Näringsdepartementet RS L Utfärdad 2000-05-11 Författningen har upphävts genom SFS 2015:210 Upphävd 2015-05-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:389 Allmänna bestämmelser Syfte och allmänna förutsättningar för regionalt bidrag till företagsutveckling 1 § För att främja en hållbar tillväxt i bidragsföretagen och därmed en hållbar regional 29 § För regionalt bidrag till företagsutveckling enligt 18 § 3-5 skall ställas den säkerhet som behövs med hänsyn till bidragets storlek, mottagarens ekonomiska ställning och behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet samt till övriga omständigheter. Cookies för statistik och utvärdering. Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna. Cookies för video och sociala medier 18 § Regionalt bidrag till företagsutveckling får lämnas högst med ett belopp som motsvarar följande procenttal av de utgifter som har godkänts för investeringen: 1. 50 procent för åtgärder som ska genomföras i form av ett samverkansprojekt som omfattar minst tre fristående företag eller, om det finns särskilda skäl, två fristående företag, som är begränsat i tiden samt Det finns många goda projektidéer som du som företagare kan söka bidrag för.

Finansiering för regional tillväxt 2018 - Publector

Bild av logotypen Med medfinansiering från tillväxtverket Du kan inte få bidrag för till exempel: Särskilt inventeringsstöd och stöd till företagsutveckling​  Regionalt bidrag till företagsutveckling (Region Gävleborg) Stödet vänder sig till och ansök Regionalt investeringsstöd (Tillväxtverket) Kan delfinansiera större  Källa: Tillväxtverket Nyps, DI-Diver. 1 Regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag och såddfinansiering. t.o.m. 2014. Tillväxtverket ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för företag i hela landet att vara regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag samt  44 Tillväxtverket – Regionalt bidrag för företagsutveckling. Typ: Bidrag, hanteras av Tillväxtverket.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:283) om regionalt. bidrag till företagsutveckling. 1 . dels att i 46 § orden ⬝Verket för näringslivsutveckling⬝ ska bytas ut mot ⬝Tillväxtverket⬝, dels att 12 § ska ha följande lydelse. 12 § För att främja en enhetlig praxis vid bedömningen av vilka områden Se hela listan på utveckling.rjl.se Regionalt bidrag till företagsutveckling Stödform Landsbygd Glesbygd Investeringsstöd 25 % 40 % Konsultcheck (max 150 000 kr) 50 % 50 % Samverkansprojekt 50 % 50 % Mikrostöd (max 30 000 kr) 50 % 50 % Cookies för statistik och utvärdering.