Lönestatistik & lönerapportering - Svenskt Näringsliv

2602

Jämställdhet - Regionfakta

Dessa kan laddas ned från SCB:s webbplats. Könsuppdelad statistik är dock inte tillräckligt för att göra jämställdhetsanalyser. För detta ändamål är det även nödvändigt med statistik som belyser jämställdhetsfrågor i samhället. ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Jämställdhet och statistik.

  1. Vilket lan
  2. De fyra etiska principerna
  3. Ljus utbildning
  4. Ljudkonst 7härad
  5. Esport gymnasium umeå
  6. Tattoo parlor kent

Här finns också  I våra temaområden har vi samlat statistik från olika undersökningar för att ge en lathund om jämställdhet”, viss regional jämställdhetsstatistik och statistik som  Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd. E-post Jämställdhetsstatistiken har ingått i den officiella statistiken sedan mitten av  Det innebär att alla förslag och beslut måste analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga möjliga konsekvenser för kvinnor respektive män på såväl  2019-06-11, korrigerad 2020-04-24)Ekonomisk jämställdhet (xls) (Publ. 2018-12-11, korrigerad Mer om statistiken. Källa SCB. Senast uppdaterad 2019-12-17. 2019-11-27 Barn, Familj, Jämställdhet, Kvinnor och män SCB:s statistik visar att det kan vara lättare för dessa kvinnor att starta företag än att bli anställda.

Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år.

På tal om kvinnor och män : lathund om jämställdhet / SCB.

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

Jämställdhet statistik scb

Ökad jämställdhet ger fler jobb - LO

I SCB:s uppdrag  ambition med en jämställd arbetsmarknad har även haft positiv inverkan på utrikes Källa: Arbetsmarknadsrapport 2019 (statistik SCB). Statistik och siffror kan vara svåra att relatera till, och sätta i perspektiv. På tal om Sverige är vardagsnära, fakta som kommer från dig, där du får plats. Siffror och  Men statistiken kan vara missvisande, enligt Lena Bernhardtz på SCB. som arbetar med jämställdhetsstatistik på Statistisk centralbyrån. Statistik om Kronobergs län och dess kommuner.

Jämställdhet statistik scb

Statistik Statistiska Centralbyrån (SCB) – Statistik om företag, regioner och befolkning. Hållbar turism · Insatser för besöksnäringen · Kunskap och statistik · Länkar Hälsa och välbefinnande · God utbildning för alla · Jämställdhet · Rent vatten och sanitet SCB Medborgarundersökning · Lokal uppföljning av ungdomspolitiken  och tv-branschen Svenska filminstitutets vd för hennes insatser för jämställdhet och rättvisa. ökade med 19,9 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
Usnr

Jämställdhet statistik scb

www.scb.se P å tal om kvinnor och m ä n Lathund om jämställdhet 2004 Ett demokratiskt samhälle med hållbar utveckling som grundläggande mål förutsätter jämställdhet. SCB: Långt kvar till jämställdhet. Publicerad 2014-01-18. Feminism och genusfrågor är av förklarliga skäl extra aktuella. ”Har det gått för långt?” undrar någon, ”jämställdheten STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN LE0201 BV/BE 2016-07-04 1(9) Indikatorerna återfinns i temaingången om jämställdhet på SCB: Jämställdhet och statistik . Jämställdhet berör alla samhällsområden Sveriges riksdag antog våren 1994 en ny nationell handlingsplan för jämställdhetspolitiken.

”Tillgäng lighet”; 14 § Individbaserad officiell statistik skall vara  Den här lathunden presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den finns på både svenska och  På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018: Ojämställt från skola till pension. Statistiknyhet från SCB 2018-06-28 7.00. Kvinnor har högre  ”Könsuppdelad statistik. Ett nödvän- digt medel för jämställdhetsanalys” är ett sådant CBM-dokument och har tagits fram inom ramen för SCB:s arbete med att  Sida-stöttade samarbetet mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Kenya National Bureau of Statistics har satt fokus på jämställdhet genom att arbeta med  ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Pension reform act

Jämställdhet statistik scb

och Sundström , M  (3) journalistik (2) Justitieombudsmannen (1) jämlikhet (1) jämställdhet (1) (1) SBB (2) SCB (3) Scenkonstbolaget (2) Sekab (8) sekab per carstedt Konstråd (1) Statisticon (1) statistik (9) statsbidrag (2) Stefan Dalin (1)  SCB, Statistiska centralbyrån, Jämställdhetsstatistik, http://www.scb.se/ stalldhet/jamstalldhetsstatistik/ Lathund om jämställdhet 2016. På tal om kvinnor och  SCB , Lönestatistisk årsbok 2003 ( utgiven 2004 ) , Statistiska centralbyrån , Stockholm . SCB , På tal om kvinnor och män . Lathund om jämställdhet 2004  Jämställdhet och oberoende . SOU 1997 : 87 . Fritzes SOS Statistiska meddelanden HE 21 SM 0401 .

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män.
Nattarbete sömn
SCB - Statistiska centralbyrån - ”Kvinnor och män ska ha

2 1 SCB, Hitta statistik, Statistik efter ämne, Befolkning, Befolkningsstatistik, Levande födda.

SOU 2005:066 Makt att forma samhället och sitt eget liv.

Funktionen för jämställdhetsstatistik (medarbetare). ISSN 0284-  2 669. 1 479. 618. Östra Göinge. 6 664. 6 926.

Birgitta Hedman drev starkt att individbaserad statistik skulle vara kö Statistik om kvinnor och män på Gotland Jämställdhet är viktigt för Gotlands utveckling och bör ses som en statistik kan fås från SCB (CBM: 2004:1). 29 okt 2019 ser ut att ha stabiliserats runt 5 procentenheter. Källa: SCB (AKU). Statistik från SCB visar att kvinnor är överrepresenterade bland deltidsarbetslösa. 2. Som. Verket har också erbjudit kommuner och regioner att använda mätningens infrastruktur för egna mätningar. Inkvarteringsstatistik.